Comunitatea evreilor Brașov

Yad beYad

Comunitatea evreilor Brașov

Yad beYad

 

Caldura unui cămin inseamna pentru cei mai mulți varstnici un loc de refugiu din calea suferinței psihice si spirituale.

Este motivul pentru care majoritatea vârstnicilor prefera sa fie ingrijiți acasa, intr-un cadru familial in care isi pot desfașura in continuare macar o parte din activitațile zilnice.

 „Yad Be Yad Brasov, centrul care acordă  servicii de îngrijire și asistență la domiciliu”

 Acorda servicii de ingrijire si asisțenta la domiciliu respectand legislația in vigoare si standardele minime de calitate.

Serviciile sociale acordate de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, reprezintă o formă de suport activ pentru persoanele vârstnice şi familiile acestora aflate în dificultate. Ansamblul complex de măsuri şi acţiuni sunt realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

 

„Centrul care acordă  servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Yad Be Yad Brasov”

 Funcționeaza in cadrul Federației  Comunităților Evreiești din România –

Cult Mozaic – Departamentul de Asistență  Socială și Medicală

    Beneficiarii serviciilor sociale acordate in „Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu Yad be Yad Brasov” sunt: evrei născuți până la 09.05.1945 – membri ai Comunităților Evreiești din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic din România și beneficiari ai serviciilor Departamentului de Asistență Socială și Medicală.

 

 Serviciile sociale oferite in cadrul Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu Yad be Yad Brasov” sunt :

Ajutor pentru activităţi de bază ale vieţii zilnice:

 • igienă corporală
 • îmbrăcare şi dezbrăcare
 • igiena eliminărilor
 • hrănire şi hidratare
 • transfer şi mobilizare
 • deplasarea în interior
 • comunicare
 • administrare tratamente medicale la/cu recomandarea medicului.

 Ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice:

 • prepararea hranei
 • livrarea hranei
 • efectuarea de cumpărături
 • activităţi de menaj
 • însoţirea în mijloacele de transport
 • facilitarea deplasării în exterior
 • companie, comunicare, informare
 • plata facturi utilități
 • activitați de petrecere a timpului liber.

 

InCentrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu Yad be Yad Brasov”  prestarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanei beneficiare este realizata în funcţie de nevoile acesteia si de gradul de dependenţă.

„Serviciile sociale pentru victimele Nazismului au fost suportate parţial dintr-un grant primit de la Claims Conference

The Social and Medical Assistance Department ( SMAD ) acknowledge that receives funds from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany for the Emergency Assistance program for Nazi Victims at the direction of the United States District Court supervising the lawsuit In Re : Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks ).

Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală ( DASM ) recunoaşte că primeşte fonduri de la Conferinţa Revendicărilor Materiale a Evreilor Împotriva Germaniei pentru programul Urgent de Asistenţă pentru Victimele Nazismului la directiva instanţei districtuale a Statelor Unite care supraveghează procesul Bunurilor Victimelor Holocaustului (Băncile Elveţiene ).

 

Date de contact

 

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic Str. Sf. Vineri nr. 9-11 sector 3, Bucuresti, Tel. 021-315.50.90 FAX : 021-313.10.28

Departamentul de Asistenţǎ Socialǎ şi    Medicalǎ Adresǎ: Strada Maximilian Popper nr 8-10, sector 3, Bucureşti

„Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu Yad be Yad Brasov.”

Adresǎ: Str. Poarta Schei nr. 31,Oras Brasov Judet : Brasov, Telefon: 0268 511 867, 0766 40 30 31

Program cu publicul: Luni-Vineri orele    12-14

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic

 Departamentul de asistența sociala si Medicala al FCER

 „Centrul care acordă  servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Yad Be Yad Brasov”

Pin It on Pinterest

Share This