La Palatul Parlamentului, in data de 6 februarie 2019 a avut loc uninteresant vernisaj. Este vorba despre faptele D-nei Viorica Agarici care i-au

 adus ,post mortem, conferirea diplomei şi titlul de „Drept între popoare“, un arbore fiind plantat în memoria ei pe „Aleea Celor Drepţi“ din Israel.

                 Cu această ocazie, in prezența membrilor Guvernului României, a Excelenței Sale Ambasadorul Statului Israel in România – Dl. David Saranga,

într-un cadru de o demnă festivitate, a fost prezentată o interesantă și mult vizionată expoziție. In cadrul acesteia au fost prezentate momente din viața

D-nei Viorica Agarici – erou al României și Israelului cu o  deosebită referire la evenimentele legate de trenul morții care a purtat pe un drum al dezastrului

evrei, victime ale pogromului antievreiesc din anul 1941 din Iași.

                Prezentarea evenimentelor din timpul pogromului și al drumului trenului morții s-a făcut, alegoric dar amanunțit, in două încăperi  care evocau

acele vagoane de marfă cu o grea si nedorită amintire.

                Prezentăm câteva imagini culese in timpul desfășurării prezentării.

 

                                                                                Val George

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This