רבנים-נשיאים

הקהילה היהודית ברשוב, רומניה

רבנים-נשיאים

הקהילה היהודית ברשוב, רומניה

הרב דוד שפרבר – הגאון מבראשוב

 

רבי דוד שפרבר (המכונה הגאון מבראשובתרל"ז – 1877  כ"ה באדר תשכ"ב1962 היה מגדולי הפוסקים ביהדות רומניה לפני השואה, מחבר שו"ת אפרקסתא דעניא , אב בית דין בקהילת בראשוב, מחברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארץ ישראל.

נולד בעיר זבלטוב שבחבל גליציה לשיינדל שרה ולרב ברוך קלונימוס, תלמידו של הרב חיים מקוסוב בעל ה"תורת חיים". כשגדל הלך ללמוד אצל הרב מאיר אריק , בעל "אמרי יושר".

באותן שנים נקשר לאדמו"ר מקוסוב, רבי משה הגר, שהטיל עליו להכשיר לדפוס את חיבוריו. נישא לשרה הדס, בתו של הרב משה שטרן, אב בית דין פוליין-ריסקיווא, נכדתו של רבי יהודה כהנא בעל "קונטרס הספיקות" – אחיו של בעל "קצות החושן".

בשנת תרפ"ב 1922  מונה לתפקיד אב בית הדין של בראשוב ברומניה. בתקופת השואה פעל למען יהודי רומניה ואירופה בכלל. כמו כן היה נציגם ובא כוחם של הרבנים ראשי ועד ההצלה בארצות הברית, שהשתדלו להצלת שארית הפליטה.

בשנת תש"י 1950  עלה לישראל והשתקע בירושלים. התגורר בשיכון הרבנים וכיהן כרבו הראשון. עם בואו ארצה הצטרף באורח פעיל למועצת גדולי התורה ונמנה עם מייסדי החינוך העצמאי. בהמשך עבר לקטמון והתגורר עם חתנו הרב יהושע דייטש.

נפטר בירושלים בכ"ה באדר ב 'תשכ"ב בגיל 85, ונקבר בהר המנוחות בירושלים.

(מתוך ויקיפדיה)

 

 

 

i

רב הקהילה

הרב צביקה כפיר

Pin It on Pinterest

Share This