חגי תשרי תשע"ט

שעות התפילה והארוחות

ערב ראש השנה

9.9.2018

ערבית וארוחת חג

19.00

ראש השנה א

10.9.2018

שחרית

09.00

ראש השנה ב

11.9.2018

שחרית

09.00

 

 

 

 

ערב יום כיפור

18.9.2018

ארוחה מפסקת וכל נדרי

17.00

יום כיפור

19.9.2018

שחרית, מוסף, מנחה

נעילה וארוחה

09.30

19.00

 

סוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה  – שחרית בלבד כרגיל בשעה 09.30

Pin It on Pinterest

Share This