אירועים

הקהילה היהודית ברשוב, רומניה

אירועים

הקהילה היהודית ברשוב, רומניה

חגי תשרי תשע"ט

חגי תשרי תשע"ט

  חגי תשרי תשע"ט שעות התפילה והארוחות ערב ראש השנה 9.9.2018 ערבית וארוחת חג 19.00 ראש השנה א 10.9.2018 שחרית 09.00 ראש השנה ב 11.9.2018 שחרית 09.00         ערב יום כיפור 18.9.2018 ארוחה מפסקת וכל נדרי 17.00 יום כיפור 19.9.2018 שחרית, מוסף,...

read more
חגי תשרי תשע"ט

חגי תשרי תשע"ט

כל חגי תשרי השנה הבאים עלינו לטובה יתקיימו כסדרם בבית הכנסת בבראשוב. הציבור השוהה בעיר ובסביבה מוזמן לתפילות החגים ולשאר הפעילויות בימי החג. תוכנית מפורטת של שעות התפילה תתפרסם בימים הקרובים. באיחולי שנה...

read more

Pin It on Pinterest

Share This